Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväiteasetuksesta

1. Mitä Ravitsemus- ja terveysväiteasetus merkitsee kuluttajille?

Uuden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan asetuksen on tarkoitus suojata kuluttajia harhaanjohtavilta väitteiltä ja auttaa kuluttajia tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava ja Euroopan komission hyväksyttävä kaikki terveysväitteet ennen kuin niitä voi käyttää. Siten kuluttajat voivat luottaa siihen, että elintarvikkeiden terveysväitteet perustuvat vahvaan tieteelliseen näyttöön.

2. Miksi terveysväitteiden on oltava Euroopan komission hyväksymiä?

Aiemmin EU:n jäsenmaiden kansalliset määräykset erosivat toisistaan. Nykyään sallittuja ovat pelkästään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioimat ja Euroopan Komission hyväksymät terveysväitteet, eikä riittämättömän tieteellisen näytön perusteella hylättyjen väitteiden käyttö ole enää luvallista. EU-tason hyväksyntä takaa sen, että kaikissa EU-maissa käytettävät terveysväitteet ovat vertailukelpoisia ja paikkansapitäviä.
 

3. Mitä viestejä ravitsemus- ja terveysväiteasetus kattaa?

Ravitsemus- ja terveysväiteasetus kattaa kaiken kuluttajille suunnatun kaupallisen viestinnän, kuten

  • pakkausmerkinnät
  • mainonnan (myös Internet-mainonnan)
  • tuotteiden esillepanon.

4. Onko olemassa erilaisia terveysväitteitä?

Terveysväitteitä on kolmea eri tyyppiä:

  1. Yleiset terveysväitteet eli terveysväitteet, jotka viittaavat kehon normaalin toiminnan ylläpitoon (esimerkiksi: Kalsium auttaa ylläpitämään normaalia luustoa).
  2. Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat terveysväitteet sekä lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat väitteet eli terveysväitteet, jotka liittyvät jonkin taudin riskitekijän vähentämiseen tai lasten normaaliin kasvuun ja kehitykseen (esimerkiksi kolesteroliarvon laskuun ja sydäntaudin riskitekijän vähentymiseen liittyvät väitteet tai sellaiset väitteet kuten "Kalsiumia tarvitaan lasten luitten normaaliin kasvuun ja kehitykseen").
  3. Terveysväitteet, jotka perustuvat uuteen tieteelliseen tutkimusnäyttöön tai kun halutaan tietosuojaa.

5. Mitä eroa on ravitsemusväitteellä ja terveysväitteellä?

Terveysväite on mikä tahansa väite pakkausmerkinnöissä, markkinoinnissa tai mainonnassa, jonka mukaan kyseisen elintarvikkeen käytöstä voi olla erityistä hyötyä terveydelle, esimerkiksi että elintarvike voi alentaa kolesterolia ja että kohonnut kolesteroliarvo on sydäntaudin riskitekijä

Ravitsemusväite sanoo tai antaa ymmärtää että kyseessä olevalla elintarvikkeella on hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia, kuten "vähärasvainen", "ei lisättyä sokeria" tai "runsaskuituinen".

6. Mikä on elintarvikkeen sairauden riskitekijän vähentämistä koskeva väite?

Sairauden riskitekijän vähentymistä koskevat väitteet viittaavat elintarvikkeen tai sen ainesosan käytön vähentävän sairauden riskitekijää ja siksi niiden pitää perustua vahvaan tieteelliseen näyttöön. Jos Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on todennut elintarvikkeen ainesosaa tai koko elintarviketta koskevan tieteellisen näytön riittävän vahvaksi ja EU:n komissio on sen hyväksynyt, sairauden riskitekijän vähentymiseen liittyvää väitettä voidaan käyttää.

7. Mitä Benecol®-tuotteiden kolesterolia alentavalle ainesosalle myönnetyssä terveysväitteessä todetaan?

Kasvistanoliesterin sairauden riskitekijän vähentämistä koskeva väite oli ensimmäisiä väitteitä, joka sai Euroopan komission hyväksynnän. Se vahvistaa, että "kasvistanoliesterin on osoitettu alentavan veren kolesterolitasoa. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin riskitekijä."

8. Mistä saan päivittäin tarvitsemani määrän kasvistanoliesteriä?

Kasvistanoliesteriä tulee käyttää osana terveellistä ruokavaliota ja elämäntapaa. Suositellun päivittäisen kasvistanoliannoksen (1,5–3 g) saa helposti käyttämällä Benecol®-tuotteita. Päivittäisen määrän kasvistanolia saat esimerkiksi yhdestä Benecol-tehojuomasta tai levittämällä päivänmittaan leivillesi yhteensä 30 g (noin 6 tl) Benecol-levitettä.

9. Mainoksessa sanottiin, että "Sydäntautiin liittyy monta riskitekijää ja niistä kaikista on huolehdittava." Mitä tämä tarkoittaa?

Sydäntaudilla on useita riskitekijöitä. Joihinkin niistä ei ole mahdollista vaikuttaa, kuten ikään, sukupuoleen tai geeneihin ja perintötekijöihin. Toisiin riskitekijöihin, esimerkiksi veren kolesterolipitoisuuteen, verenpaineeseen ja tupakointiin on puolestaan mahdollista vaikuttaa itse. On tärkeää huomioida myös muut sydäntaudin riskitekijät, joihin voi omilla toimillaan vaikuttaa.

10. Mikä sepelvaltimotauti on?

Sepelvaltimotauti on sydäntauti, jossa sydämeen verta ja happea kuljettavat pienet verisuonet (sepelvaltimot) ovat ahtautuneet. Ahtautumisen aiheuttaa ateroskleroosi eli valtimonkovettumatauti, joka syntyy, kun valtimoiden seinämiin kertyy rasva-aineiden muodostamaa plakkia. Kun valtimot ahtautuvat, veren virtaus sydämeen hidastuu tai voi loppua kokonaan, mikä voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta tai sydänkohtauksen. Kohonnut LDL-kolesteroli, tupakointi ja korkea verenpaine lisäävät sepelvaltimotaudin riskiä.

11. Miksi kolesteroliarvojen alentaminen ja sydäntaudin riskitekijän vähentäminen on niin tärkeää?

Korkea kolesteroli on yksi tärkeimmistä sydäntaudin riskitekijöistä. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan vuonna 2008 sydäntauti aiheutti 17,3 miljoonan ihmisen kuoleman ja oli siten syynä noin 30 prosenttiin kaikista kuolemantapauksista maailmassa. On arvioitu, että 80 prosentilla sydäntautia sairastavista on taustalla ainakin yksi riskitekijä, johon voisi vaikuttaa joko ruokavalio- tai elämäntapamuutoksilla.

WHO, 2011: Cardiovascular Diseases (CVDs). Worlds Health Organization (WHO), Geneva, Switz, WHO Fact Sheet no.317.

Saatavilla: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html